Vores Anlæg

Halmen leverer grøn varme om vinteren

Når solvarmeanlægget ikke producerer varme nok i de kolde måneder, suppleres varmeproduktionen med en 12Mw halmkedel fra Weiss A/S.
Halmkedelen kan samtidig fyre med træpiller i de år, hvor der måtte være knaphed på halm.
Halmladen bag kedlen er på 1800 m2 og indeholder ca. 1100 bigballer, hvilket er nok til 8-10 døgns forbrug. Indføringen af halmen foregår fuldautomatisk med to portalkraner. I meget kolde perioder er døgnforbruget af bigballer ca. 150 stk.
For yderligere at gøre varmeproduktionen grønnere, er halmkedlen udstyret med et DeNOx anlæg som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen således at påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

Asken fra halmkedelen køres tilbage på landmandens marker, hvor det bidrager til at gøde jorden.

Over 1000 tons træpiller pr. år

Varmepumpen har en COP på 1,7 og kan køle returvandet ned til ca. 10 grader inden det sendes ud i solfangerne.

Solceller på facaderne leverer stor del af værkets egetforbrug af el

Alle tre skrå facader på det nye fjernvarmeværk er belagt med solceller. Den årlige produktion ligger på godt 70.000 kWh, og dermed bidrager solcellerne meget til at gøre strømforbruget på Gråsten Varme så grønt som muligt.

Anlægget fra Solar Frontier består af 502 stk. CIS solceller med et samlet areal på 627 m2. Den maksimale effekt er ca. 75 kW.

Solen leverer ca. 28 % af den samlede varmeproduktion

Det samlede effektive areal af solpaneller er 19.024 m2, hvilket svarer til 1519 enkelte solpaneller fra Arcon Solar A/S, som er forbundet i serie (rækker) og herefter parallelt i rækkerne. Det samlede disponerede areal til solfangerne er 50.000 m2.
Solvarmen maksimale effekt på en solrig sommerdag er over 13 MW. Den årlige produktion ligger normalt på knap 10.000 MWh.
Solvarmen lagres i akkumuleringstanken som indeholder 5.600 m3 afsaltet vand, kan lagre omkring 400 MWh. Her gemmes det og sendes ud på nettet når behovet er der. Tanken som er 28 meter høj, bidrager således også til at holde trykket i ledningsnettet, og om sommeren kan værket således spare strømmen til en fremløbspumpe.
Solvarmen producerer naturligvis mest varme om sommeren når solen skinner, men der produceres også solvarme, resten af året – dog er udbyttet mindre.

Se www.solvarmedata.dk for at følge produktionen af solvarme i Danmark.