Solvarme

Solen leverer ca. 28 % af den samlede varmeproduktion

Det samlede effektive areal af solpaneller er 19.024 m2, hvilket svarer til 1519 enkelte solpaneller fra Arcon Solar A/S, som er forbundet i serie (rækker) og herefter parallelt i rækkerne. Det samlede disponerede areal til solfangerne er 50.000 m2.
Solvarmen maksimale effekt på en solrig sommerdag er over 13 MW. Den årlige produktion ligger normalt på knap 10.000 MWh.
Solvarmen lagres i akkumuleringstanken som indeholder 5.600 m3 afsaltet vand, kan lagre omkring 400 MWh. Her gemmes det og sendes ud på nettet når behovet er der. Tanken som er 28 meter høj, bidrager således også til at holde trykket i ledningsnettet, og om sommeren kan værket således spare strømmen til en fremløbspumpe.
Solvarmen producerer naturligvis mest varme om sommeren når solen skinner, men der produceres også solvarme, resten af året – dog er udbyttet mindre.

Se www.solvarmedata.dk for at følge produktionen af solvarme i Danmark.