ProjectZero


Sønderborg har en vision: I 2029 skal hele området være CO2-neutralt. Det er ambitiøst, men det er også realistisk
, og det kan lade sig gøre, hvis alle er med: borgere, virksomheder, butikker, skoler, forsyningsselskaber og offentlige institutioner. ProjectZero skal bidrage til et bedre globalt klima – og hjælpe dig med at spare penge.

ProjectZero skal gøre det lettere for os alle sammen at tænke og leve energirigtigt. Olie og kul skal skiftes ud med sol, vind og biomasse. ProjectZero-sekretariatet går foran og skaber de nødvendige kontakter mellem borgerne, virksomhederne, brancherne og myndighederne, så vi sammen kan få de gode projekter op at stå.
Her er et par eksempler:

·         1.100 boligejere i Sønderborg–området har haft besøg af en energivejleder

·         De lokale fjernvarmeværker stiller om til grøn fjernvarme

·         135 virksomheder og butikker i Sønderborg-området har reduceret deres CO2-udledning med op til 46%

·         tusinder af skolebørn har sat grønne fingeraftryk, både i skolen og i hjemmet

Vi er godt på vej, men der skal gøres meget mere. Et vigtigt mål for Sønderborg-området er, at være attraktiv for grønne teknologivirksomheder. ProjectZero-visionen handler om at gennemføre omstillingen til CO2-neutralt samfund og samtidig skabe vækst og grønne jobs.