Om os

Gråsten Fjernvarme består af 2 selskaber 
Gråsten Fjernvarme A.m.b.a som er det forbrugerejede selskab (moderselskabet) og Gråsten Varme A/S som er datterselskabet.
 
Gråsten Varme A/S forestår alt drift og alle aktiviteter foregår i dette selskab.
 
Gråsten Fjernvarme A.m.b.a ejer aktierne i Gråsten Varme A/S og begge selskaber har samme bestyrelse, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. 
Det vil sige at forbrugerne (andelshaverne) hvert år vælger hvem der skal sidde i bestyrelsen for begge selskaber. 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. Der er således 3 på valg det ene år og de 4 andre det næste år. Desuden vælges 2 suppleanter.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.