Installationsvejledning

Varmeinstallationer dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 grader og en årsafkøling på mindst 25 grader.

Installationen skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, samt Gråsten Varme A/S almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering.

Varme-brugsvandsanleæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 grader og en afkøling på mindst 25 grader.

Varmtvandsbeholdere anbefales, da trykforholdene i forsyningsområdet ikke er egnet for gennemstrømsvandvarmere.

Kontakt værket for oplysninger vedrørende tryk- og temperaturforhold.

Pasrør eller energimåler udleveres mod dokumentation fra værket.

Energimåleren skal installeres i fjernvarmereturledningen så tæt på Værkets hovedhaner som muligt.

Der skal monteres afspærringshaner både før og efter måleren.

Energimåleren skal installeres således, at denne er bekvem at udskifte og aflæses.

Nye anlæg / installationer, skal trykprøves med 7 bar.

Syn af anlæg / installationer meddeles dagen før på telefon 74 65 12 29.