Fjernvarme - ganske enkelt!

Fjernvarme er en af de mest miljørigtige og billigste varmekilder.

Det opvarmede fjernvarmevand pumpes fra varmeværket ud til brugerne. Her varmer det boligen op og sørger for varmt vand i hanerne.

Efter endt brug returneres det afkølede fjernvarmevand til fjernvarmeværket, hvor det atter varmes op, og processen gentages.

Derfor er der med fjernvarme tale om et miljørigtigt genbrugssystem, hvor hele lokalområdet er forbundet.