Over 1000 tons træpiller pr. år

Der afbrændes godt 1000 tons træpiller hvert år i værkets 1950 kW træpille kedel fra Linka A/S. Kedlen driver absorptionsvarmepumpen fra SEG A/S som er koblet til solvarmeanlægget.

Varmepumpen køler returvandet fra byen og genanvender varmen i det nye fremløbsvand. Ved at køle returvandet fra byen, kan ydelsen på solfangeranlægget øges, og produktionen af solvarme kan starte tidligere om morgenen og slutte senere på aftenen.

Varmepumpen har en COP på 1,7 og kan køle returvandet ned til ca. 10 grader inden det sendes ud i solfangerne.