Kraftvarme

Kraftvarmeværket har installeret 2 stk. ens 16 cylindrede Rolls Royce gasmotorer med en samlet varmeeffekt på 7,2 Mw og en samlet eleffekt på 5,4 Mw. Motorerne er meldt til det frie elmarked og fungerer når de ikke kører, som reservekapacitet.

Når motorerne er i drift udveksles den producerede varme med forbrugerne via en netveksler.

Overskydende varme akkumuleres i en 90 Mwh tank. Når akkumuleringstanken er afladet overtager kedlerne i kedelcentralen varmeproduktionen.

Værket har 4 gaskedler hvoraf de 3 er driftsklare og den 4 ikke længere er anvendelig, den samlede indfyrede effekt på 14,5 Mw (5,5 + 5,5 + 3,5 Mw).

Kedlerne er monteret med såkaldte kombinationsbrændere dvs. at kedlerne kan fyre med både naturgas og olie. Der fyres kun med naturgas på værket.