Informationsarkiv

03-10-2018

Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Gråsten fjernvarme A.M.B.A. Afholdt den 6. September 2018
GF ref 6-9-18 og 27-9-18.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-09-2018

Pressemeddelelse fra ekstraordinær generalforsamling: pressemeddelelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-09-2018
Onsdag morgen kl. 6 lukker vi for varmen på Nygade, Ringgade, A D Jørgensensgade og fra stien på Fredensgade mod A D Jørgensensgade.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-09-2018

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling torsdag den 27. september 2018

Der indkaldes til 2. ekstraordinære generalforsamling torsdag den 27. september 2018 kl. 19.00 på Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten

Du finder her både dagsorden og uddybende materiale via nedenstående links:

Annonce 2. ekstraordinære generalforsamling   

Motivation og baggrund 

Sammenlægningsaftale med bilag

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-06-2018
Gråsten Fjernvarme referat af af generalforsamling 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-05-2018
Privatlivspolitik for Gråsten Fjernvarme 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-04-2018
Der afholdes ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, mandag den 30. april kl. 19:00 i Ahlmannsparken , Gråsten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-12-2017
Aflysning af generalforsamling den 20/12 2017 kl. 19.00
På grund af forskellige forhold har bestyrelsen for Gråsten Fjernvarmes valgt at aflyse den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2017.
Vi beklager den ulejlighed, det må have givet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-04-2018
Der afholdes ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, mandag den 30. april kl. 19:00 i Ahlmannsparken , Gråsten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-12-2017
Aflysning af generalforsamling den 20/12 2017 kl. 19.00
På grund af forskellige forhold har bestyrelsen for Gråsten Fjernvarmes valgt at aflyse den ekstraordinære generalforsamling den 20. december 2017.
Vi beklager den ulejlighed, det må have givet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-12-2017
Gråsten Fjernvarme indkalder
til ekstraordinær 
generalforsamling onsdag den
20. december.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29-06-2017
Pressemeddelelse.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-05-2017
Forrentning af egenkapital.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2016
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2016
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-04-2015
General forsamling
Beretning Amba

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-03-2015
Der afholdes ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, onsdag den 22. april kl. 19:00 i Ahlmannsparken , Gråsten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-01-2015
Varmens dag:
Varmens Dag.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-07-2014

Sagen om garantiprovision anket !!

Sønderborg Kommune har anket sagen om garantiprovision på eksisterende lån, så den nu skal prøves ved landsretten.

Datoen, hvor sagen skal for landretten, er endnu ikke fastsat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-07-2014

Gråsten Varme får medhold i Byretten

Mandag den 14. juli 2014 afsagde Byretten i Sønderborg dommen i sagen omkring garantiprovision på eksisterende lån anlagt af Sønderborg Fjernvarme/Gråsten Varme mod Sønderborg Kommune. Byretten gav os medhold i sagen, som for vores vedkommende drejer sig om en udgift på ca. 60 mill. kr over 25 år, såfremt vi ikke havde fået medhold. Byretten pålagde samtidig Sønderborg Kommune at betale sagens omkostninger.

Sønderborg Kommune har nu 4 uger til at anke dommen. Hvis kommunen anker, vil Byrettens afgørelse blive prøvet i Landsretten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-05-2014

På den ekstraordinære generalforsamling som er afholdt den 27. maj 2014 kl. 16.30 på Gråsten Fjernvarme blev det fremsatte ændringsforslag til vedtægterne enstemmingt vedtaget. Læs mere her 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-05-2014

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a inviterer til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. maj 2014 kl. 16.30 på Gråsten Fjernvarme Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten.

Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Fornyet behandling, af det på ordinær generalforsamling, den 30. april 2014 vedtagne ændringsforslag om ændring af vedtægterne.
3. Eventuelt

Det nævnte forslag om vedtægtsændringer, blev vedtaget med ændringsforslag, på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014.
Da mindre end halvdelen af alle andelshavere var til stede på generalforsamlingen, kræves det til forslagets endelige vedtagelse,
at det yderligere vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed, som der hermed indkaldes til.
Vedtægternes § 5.1, første afsnit ændres fra:

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Til:
Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-04-2014 
Den årlige generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a afholdes onsdag den 30. april 2014, kl. 1900 på Marina Fiskenæs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-04-2014
Torsdag den 10. april 2014 er kontoret lukket pga kursus. I uge 16 er kontoret lukket pga ferie. Vi er tilbage igen tirsdag den 22 april 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-04-2014
Ny prisstatistik fra Energitilsynet. I den sidste nye prisstatistik ligger Gråsten Fjernvarme nu som nu 31 ud af samtlige fjernvarmeværker i Danmark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------