Informationsarkiv

23-11-2016
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-11-2016
Pressemeddelelse
Pressemeddelelse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-04-2015
General forsamling
Beretning Amba

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18-03-2015
Der afholdes ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A, onsdag den 22. april kl. 19:00 i Ahlmannsparken , Gråsten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-01-2015
Varmens dag:
Varmens Dag.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-07-2014

Sagen om garantiprovision anket !!

Sønderborg Kommune har anket sagen om garantiprovision på eksisterende lån, så den nu skal prøves ved landsretten.

Datoen, hvor sagen skal for landretten, er endnu ikke fastsat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-07-2014

Gråsten Varme får medhold i Byretten

Mandag den 14. juli 2014 afsagde Byretten i Sønderborg dommen i sagen omkring garantiprovision på eksisterende lån anlagt af Sønderborg Fjernvarme/Gråsten Varme mod Sønderborg Kommune. Byretten gav os medhold i sagen, som for vores vedkommende drejer sig om en udgift på ca. 60 mill. kr over 25 år, såfremt vi ikke havde fået medhold. Byretten pålagde samtidig Sønderborg Kommune at betale sagens omkostninger.

Sønderborg Kommune har nu 4 uger til at anke dommen. Hvis kommunen anker, vil Byrettens afgørelse blive prøvet i Landsretten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-05-2014

På den ekstraordinære generalforsamling som er afholdt den 27. maj 2014 kl. 16.30 på Gråsten Fjernvarme blev det fremsatte ændringsforslag til vedtægterne enstemmingt vedtaget. Læs mere her 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-05-2014

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a inviterer til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. maj 2014 kl. 16.30 på Gråsten Fjernvarme Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten.

Med henvisning til vedtægternes § 6 stk. 9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Fornyet behandling, af det på ordinær generalforsamling, den 30. april 2014 vedtagne ændringsforslag om ændring af vedtægterne.
3. Eventuelt

Det nævnte forslag om vedtægtsændringer, blev vedtaget med ændringsforslag, på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014.
Da mindre end halvdelen af alle andelshavere var til stede på generalforsamlingen, kræves det til forslagets endelige vedtagelse,
at det yderligere vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed, som der hermed indkaldes til.
Vedtægternes § 5.1, første afsnit ændres fra:

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

Til:
Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:
Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-04-2014 
Den årlige generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.a afholdes onsdag den 30. april 2014, kl. 1900 på Marina Fiskenæs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03-04-2014
Torsdag den 10. april 2014 er kontoret lukket pga kursus. I uge 16 er kontoret lukket pga ferie. Vi er tilbage igen tirsdag den 22 april 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-04-2014
Ny prisstatistik fra Energitilsynet. I den sidste nye prisstatistik ligger Gråsten Fjernvarme nu som nu 31 ud af samtlige fjernvarmeværker i Danmark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------