Halmen leverer grøn varme om vinteren

Når solvarmeanlægget ikke producerer varme nok i de kolde måneder, suppleres varmeproduktionen med en 12Mw halmkedel fra Weiss A/S.

Halmkedelen kan samtidig fyre med træpiller i de år, hvor der måtte være knaphed på halm.

Halmladen bag kedlen er på 1800 m2 og indeholder ca. 1100 bigballer, hvilket er nok til 8-10 døgns forbrug. Indføringen af halmen foregår fuldautomatisk med to portalkraner. I meget kolde perioder er døgnforbruget af bigballer ca. 150 stk.

For yderligere at gøre varmeproduktionen grønnere, er halmkedlen udstyret med et DeNOx anlæg som kraftigt reducerer NOx’erne i røggassen således at påvirkningen af miljøet bliver så lille som muligt.

Asken fra halmkedelen køres tilbage på landmandens marker, hvor det bidrager til at gøde jorden.