Cases

De valgte fjernvarmen

Thomas Aakjær Jensen valgte den CO2-neutrale fjernvarme frem for et nyt gasfyr, da han og hustruen stod for at skulle udskifte et gammelt udtjent fyr.

I Alnor i Gråsten har Gråsten Fjernvarme nyligt lagt fjernvarmerør, så det nu er muligt for alle beboerne at vælge en grøn og vedligeholdelsesfri varmekilde. Familiens gamle gasfyr fra 1982 stod til udskiftning og familien igangsatte en grundig undersøgelse af, hvad der økonomisk bedst kunne betale sig ved udskiftning af varmekilden.

 • Jeg satte et regnestykke op med forventet brug af varme, med udgangspunkt i det nuværende forbrug.
  Med investeringer på bl.a. nedtagning af gammel gasinstallation og installation af ny varmtvandsbeholder og fjernvarmeunit, var der ingen tvivl om den økonomiske fordel. Fjernvarmen ville alt andet lige blive den billigste investering, fortæller Thomas Aakjær Jensen. Jeg er ikke i tvivl om at priserne for gassen vil stige de kommende år, så det jeg har selvfølgelig kalkuleret med. Og det har vist sig at investeringen bliver langt billigere, end beregnet.
  Fjernvarme attraktiv på flere måder
  Hjemme hos familien i Alnor, havde komfort og en vedligeholdelsesfri varmekilde også indflydelse på valget.
 • Et par gange om året vågnede vi op til et meget koldt hus, da fyret var gået ud. Det vil ikke ske med fjernvarmen, der slipper vi for at sørge for vedligeholdelsen af og problemer med fyret. Det er rart at vide at Gråsten Fjernvarme fra nu af har ansvaret for at vi ikke får kolde fødder, siger Thomas Aakjær Jensen.

  Fjernvarmen i Gråsten er CO2-neutral
  Fjernvarmen hos familien, leveres af Gråsten Fjernvarme, som har sat fokus på at den varme, der ledes ud til borgerne er grøn og CO2-neutral. Med et helt nyt halmfyr og knap 20.000 m2 solfangere er produktionen af varme fra fjernvarmeværket gået fra udelukkende brug af naturgas, til en helt igennem grøn og klimavenlig varme. Og med en udvidelse af varmeforsyningsområdet til boligområderne syd for jernbanen, samt Teglværksvej i Gråsten, håber selskabet at flere boligejere vil tænke smart, økonomisk og CO2-neutralt, når det gælder om at holde varmen.
  100 boligejere, i det nye område, har allerede sat sit kryds ved ønsket om grøn fjernvarme i boligen.
 • Vi ligger blandt de 70 billigste fjernvarmeselskaber i Danmark, ud af 452, på trods af den store investering i den CO2-neutrale varme. Dertil har vi nedlagt fjernvarmerørene i de nye områder, på samme tid som kommunen alligevel har kloaksepareret, med omtanke for at borgerne ikke skulle generes med gentagne asfaltarbejder. Det har været med til at holde omkostningerne nede, siger direktør for Gråsten Fjernvarme,

Peter Mikael Kjer Stærdahl.